Saturday, 27 August 2011

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın

===================================
ftp> ?
Commands may be abbreviated. Commands are:
!   delete   literal   prompt   send
?   debug   ls   put   status
append   dir   mdelete  pwd   trace
ascii   disconnect   mdir   quit   type
bell   get   mget   quote   user
binary   glob   mkdir   recv   verbose
bye   hash   mls   remotehelp
cd   help   mput   rename
close   lcd   open   rmdir
ftp>
===================================

:-: |||||| :-:

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın
komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak
Sunucudan yardım almak
komut satırında komutun ilk 3 karakteri komutun çalışması için yeterlidir
Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi
Örnek Uygulama - Dos Altında FTP

komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak

Yukarıdaki komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak için ? komut_adı ifadesini kullanabilirsiniz.

===================================
ftp> ? help
help  Print local help information (Yerel yardım dosyasını yazdır)
ftp> ? open
open Connect to remote tftp (Uzaktaki tftp ye bağlan)
ftp>
===================================

:-: |||||| :-:

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın
komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak
Sunucudan yardım almak
komut satırında komutun ilk 3 karakteri komutun çalışması için yeterlidir
Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi
Örnek Uygulama - Dos Altında FTP

Sunucudan yardım almak

Sunucudan yardım almak için remotehelp komutunu kullanabilirsiniz. Elbette bunun için ftp sunucuya bağlı olmanız gerekir

===================================
ftp> remotehelp
214- The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).
USER PORT TYPE  MLFL*  MRCP*  DELE  SYST  RMD STOU
PASS LPRT STRU  MAIL*  ALLO  CWD   STAT  XRMD SIZE
ACCT* EPRT MODE  MSND*  REST  XCWD  HELP  PWD MDTM
SMNT* PASV RETR  MSOM*  RNFR  LIST  NOOP  XPWD
REIN* LPSV STOR  MSAM*  RNTO  NLST  MKD   CDUP
QUIT EPSV APPE  MRSQ*  ABOR  SITE  XMKD  XCUP
214 Direct comments to ftp-bugs@mail.edu.tr.
ftp>

===================================

:-: |||||| :-:

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın
komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak
Sunucudan yardım almak
komut satırında komutun ilk 3 karakteri komutun çalışması için yeterlidir
Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi
Örnek Uygulama - Dos Altında FTP

Tüm ftp istemci komut satırında komutların ilk üç karakteri komutun çalışması için yeterlidir

Tüm ftp istemci komut satırında komutların ilk üç karakteri komutun çalışması için yeterlidir

===================================
ftp> hel
Commands may be abbreviated. Commands are:
!   delete   literal   prompt   send
?   debug   ls   put   status
append   dir   mdelete   pwd   trace
ascii   disconnect   mdir   quit   type
bell   get   mget   quote   user
binary   glob   mkdir   recv   verbose
bye   hash   mls   remotehelp
cd   help   mput   rename
close   lcd   open   rmdir
ftp>
===================================

:-: |||||| :-:

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın
komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak
Sunucudan yardım almak
komut satırında komutun ilk 3 karakteri komutun çalışması için yeterlidir
Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi
Örnek Uygulama - Dos Altında FTP

Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi

Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi

FTP protokol komutlarını ve serverdan dönen mesajları görmek için debug komutu girilmelidir. verbose komutu ise yalnızca server yanıtlarını görmek için kullanılır.

===================================
(debug örneği)
ftp>  debug     (debug modu açıldı.)
Debugging On .
ftp> ls    (listeleme komutu girildi.)
---> PORT 194,27,74,36,10,137     (Port bilgisi ulaştı.)
---> NLST     (FTP komut bilgisi)
sil2     (sunucudaki dosya adı)
1.txt     (sunucudaki dosya adı)
ftp>   
----------------------------------------------------------
ftp> debug     (debug modu kapatıldı.)
Debugging Off .   
ftp> ls     (listeleme komutu girildi.)
sil2     (sunucudaki dosya adı)
1.txt     (sunucudaki dosya adı)
ftp>   
===================================
===================================
(verbose örneği)
ftp> verbose     (verbose modu açıldı.)
Verbose mode On .   
ftp> ls     (listeleme komutu girildi.)
200 PORT command successful.     (komut başarılı bilgisi)
150 Opening ASCII mode data    
connection for 'file list'.     (Hangi modda listelemenin yapıldığı bildirildi.)
sil2     (sunucudaki dosya adı)
1.txt     (sunucudaki dosya adı)
226 Transfer complete.     (Transfer tamamlandı bilgisi)
ftp: 13 bytes received in    
0,00Seconds 13000,00Kbytes/sec.    (Verinin Transfer edilme hızı bilgisi)
ftp>
---------------------------------------------------------------------
ftp> verbose     (verbose modu kapatıldı.)
Verbose mode Off .    
ftp> ls     (listeleme komutu girildi.)
sil2     (sunucudaki dosya adı)
1.txt     (sunucudaki dosya adı)
ftp>
===================================

:-: |||||| :-:

ftp istemci komutlarını görmek için ? yazın
komutlardan hanhangi biri hakkında bilgi almak
Sunucudan yardım almak
komut satırında komutun ilk 3 karakteri komutun çalışması için yeterlidir
Kullanılırken FTP Protokol Komutlarının Görülmesi
Örnek Uygulama - Dos Altında FTP